Våra varumärken

Volvokoncernens varumärkesportfölj består av flera distinkta varumärken som riktar sig till olika kunder, intressenter, segment och marknader för att stödja Volvokoncernens vision att vara den mest eftertraktade och framgångsrika leverantören av transport- och infrastrukturlösningar i världen.

Vår varumärkesportfölj

Samriskprojekt och strategiska allianser

Nyheter från jordens alla hörn