Fjärde kvartalet och helåret 2000

Fjärde kvartalet och helåret 2000

Genom förvärvet av Mack Trucks och Renault V.I. är koncernen från och med 2 januari 2001 kraftigt förstärkt. Lastbilsvolymerna är nära fördubblade, och vi är därigenom Europas största och världens näst största tillverkare i det tunga segmentet, med avsevärt förbättrade volymer även på medeltunga lastbilar.

Dokument