Första kvartalet 2005

Första kvartalet 2005

Försäljningen var fortsatt stark under första kvartalet. Den ökade med 17 procent jämfört med motsvarande period 2004, justerat för valutakurser och strukturella förändringar. Alla affärsområden förbättrade resultaten och koncernens rörelseresultat i det närmaste fördubblades till 4,5 miljarder. Vi höjde vår rörelsemarginal till 8,7 procent, vilket är en historiskt sett hög nivå för Volvokoncernen.

Dokument