Andra kvartalet 2007

Andra kvartalet 2007

Under andra kvartalet var efterfrågan fortsatt bra på de flesta av våra marknader i Europa, Asien och Sydamerika. Som väntat var utvecklingen svagare i Nordamerika och Japan.

Nissan Diesel och Ingersoll Rands division för väganläggningsmaskiner ingick för första gången i koncernen, vilket stärker vår konkurrenskraft på viktiga marknader och i strategiska produktsegment.

Dokument