Andra kvartalet 2009

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första sex månaderna 2009 publicerades den 21 juli 2009
Andra kvartalet 2009

Det andra kvartalet 2009 var fortsatt svårt resultatmässigt för Volvokoncernen i spåren av det exceptionellt snabba fallet i efterfrågan efter krisen i det finansiella systemet. Vi var dock framgångsrika i arbetet med att minska våra lager, vilket bidrog till en positiv utveckling av rörelsekapitalet.

-Leif Johansson, VD och koncernchef

Dokument