Tredje kvartalet 2010

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första nio månaderna 2010 publicerades den 22 oktober 2010.
Tredje kvartalet 2010

Fortsatt resultatförbättring

Det tredje kvartalet 2010 ökade Volvokoncernens försäljning med 32% till 64 miljarder kronor. Samtidigt fortsatte lönsamheten att förbättras. Rörelseresultatet steg till 4,9 miljarder kronor och koncernen nådde en rörelsemarginal på 7,7%. Såväl rörelseresultatet som rörelsemarginalen är de högsta hittills för ett tredje kvartal.

- Leif Johansson, VD och koncernchef  -

Presskonferens

Analytikerkonferens för investerare och analytiker

Dokument