Tredje kvartalet 2011

Volvokoncernens kvartalsrapport för tredje kvartalet 2011 publicerades den 25 oktober kl 07.30
Tredje kvartalet 2011

Högre rörelseresultat det tredje kvartalet 2011

Under det tredje kvartalet 2011 var efterfrågan fortsatt god på de flesta av Volvokoncernens marknader. Försäljningen steg till 73,3 miljarder kronor. Rörelseresultatet förbättrades till 5,8 miljarder kronor jämfört med 4,9 miljarder kronor förra året, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,9% (7,7). Det operativa kassaflödet i industriverksamheten under det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet uppgick till 2,2 miljarder kronor, vilket var avsevärt bättre än föregående år.

- Olof Persson, VD och koncernchef -

Presskonferens 
Se bandad webbsändning

Telefonkonferens för investerare och analytiker 
Se bandad webbsändning.

Dokument