Första kvartalet 2012

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första tre månaderna 2012 publicerades den 26 april 2012
Första kvartalet 2012

Stabilt första kvartal

Under det första kvartalet 2012 fortsatte Volvokoncernens goda försäljningsutveckling. Nettoomsättningen steg med 10% till 78,8 miljarder kronor och var den högsta hittills för ett första kvartal. Rörelseresultatet på 6,2 miljarder kronor var i nivå med föregående år justerat för de poster av engångskaraktär som påverkade det första kvartalet både i år och förra året. Rörelsemarginalen på 7,9% är något lägre än 2011 framför allt som en effekt av förändrad marknadsmix.

- Olof Persson, VD och koncernchef -

Presskonferens
Gå till webbsändningen

Telefonkonferens för investerare och analytiker 
Gå till webbsändningen

Dokument