Fjärde kvartalet och helåret 2011

Volvokoncernens bokslutsrapport för 2011 publicerades den 3 februari 2012 kl 07.30
Fjärde kvartalet och helåret 2011

Stark avslutning på rekordår

Volvokoncernens goda utveckling fortsatte under det fjärde kvartalet 2011. Försäljningen ökade i samtliga regioner, lönsamheten förbättrades och kassaflödet var starkt. Det fjärde kvartalets nettoomsättning på 86,5 miljarder kronor var en ökning med 18% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet steg till 6.955 Mkr (5.518) med en rörelsemarginal på 8,0% (7,5). Det förbättrade resultatet är framför allt en effekt av den ökade försäljningen. Det operativa kassaflödet i industriverksamheten uppgick till 10,7 miljarder kronor (15,1).

 - Olof Persson, VD och koncernchef -

Presskonferens kl 09.00
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av koncernchef Olof Persson. Presskonferensen webbsändes.

Gå till webbsändningen


Telefonkonferens för investerare och analytiker 14.30
Volvokoncernen representerades av koncernchef Olof Persson. Telefonkonferensen webbsändes.
Gå till webbsändningen

Dokument