Fjärde kvartalet och helåret 2011

Volvokoncernens bokslutsrapport för 2011 publicerades den 3 februari 2012 kl 07.30
Fjärde kvartalet och helåret 2011

Stark avslutning på rekordår

Volvokoncernens goda utveckling fortsatte under det fjärde kvartalet 2011. Försäljningen ökade i samtliga regioner, lönsamheten förbättrades och kassaflödet var starkt. Det fjärde kvartalets nettoomsättning på 86,5 miljarder kronor var en ökning med 18% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet steg till 6.955 Mkr (5.518) med en rörelsemarginal på 8,0% (7,5). Det förbättrade resultatet är framför allt en effekt av den ökade försäljningen. Det operativa kassaflödet i industriverksamheten uppgick till 10,7 miljarder kronor (15,1).

 - Olof Persson, VD och koncernchef -

Presskonferens kl 09.00
En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av koncernchef Olof Persson. Presskonferensen webbsändes.

Gå till webbsändningen
Påverkan från nya redovisningsregler från och med 2013

Telefonkonferens för investerare och analytiker 14.30
Volvokoncernen representerades av koncernchef Olof Persson. Telefonkonferensen webbsändes.
Gå till webbsändningen

Dokument