Fjärde kvartalet och helåret 2012

Volvokoncernens Årsbokslut för 2012 publicerades den 6 februari 2013 kl 07.20
Fjärde kvartalet och helåret 2012

Finansiellt starka i en svag världsekonomi

Under det fjärde kvartalet minskade Volvokoncernens nettoomsättning till 71,8 miljarder kronor (86,5) som ett resultat av lägre ekonomisk aktivitet på många av våra marknader och en fortsatt osäkerhet om den framtida utvecklingen som gör att våra kunder blir mer avvaktande. Dock har vi generellt bibehållit våra marknadspositioner med vissa regionala variationer. Rörelseresultatet minskade till 1.121 Mkr (6.955). För helåret 2012 uppgick Volvokoncernens nettoomsättning till 303,6 miljarder kronor (310,4) med ett rörelseresultat på 17,6 miljarder kronor (26,9) och en rörelsemarginal på 5,8% (8,7).

 - Olof Persson, VD och koncernchef -

Presskonferens 
Bandad webbsändning

Telefonkonferens för investerare och analytiker 
Bandad webbsändning

Dokument