Fjärde kvartalet och helåret 2016

Volvokoncernens Årsbokslut för 2016 publicerades den 1 februari 2017 kl 07.20.
Hjullastare som lastar sand på en lastbil

Förbättrad underliggande lönsamhet på lägre volymer

”2016 var ett år med något lägre volymer. Vår omsättning minskade med 3% till 302 miljarder kronor. Inte desto mindre förbättrades vår lönsamhet med en justerad rörelsemarginal på 7,0% för helåret 2016. Detta beror på vår förmåga att hantera volymförändringar i olika marknader liksom fortsatta kostnadssänkningar och produktivitetsförbättringar. Det fjärde kvartalet följde mönstret från föregående kvartal med en något förbättrad lönsamhet trots lägre volymer. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 5.660 Mkr, motsvarande en marginal på 6,9%”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

Press- och analytikerkonferens

En presskonferens hölls för media och investerare kl 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Volvokoncernen representerades av vd och koncernchef Martin Lundstedt och vice vd och finanschef Jan Gurander. 

Presskonferensen webbsändes även. Gå till webbsändningen.

Twitter:
@volvogroup
#volvogroupreport

Dokument

Länkar

Webbsändning