Workshop med studenter

Workshop för dig som pluggar i Göteborg.
Tre personer sitter och diskuterar arbete vid ett bord

Volvokoncernen söker dig som, liksom vi, funderar över de bästa sätten för arbetsgivare och studenter att mötas. Under kvällen kommer vi i en workshop bland annat arbeta med frågorna:

  • I vilka forum får studenter och arbetsgivare mest ut av att interagera med varandra?
  • Hur bör dessa forum utformas för att fungera så bra som möjligt?

Detta arbete kommer ligga till grund för Volvokoncernens fortsatta arbete med att vara en attraktiv och tillgänglig arbetsgivare – din input kommer vara av största betydelse!

Vill du vara med? Maila din ansökan till clara.karpfors@consultant.volvo.com. Vi vill att den innehåller:

  • Namn och studieinriktning,
  • Kort beskrivning av vad som är viktigt för dig hos en arbetsgivare,
  • Varför du vill vara med på denna workshop.

Vi ser fram emot din ansökan senast 22 januari.