Andra kvartalet 2017

Volvokoncernens kvartalsrapport för de första sex månaderna 2017 publicerades den 19 juli 2017 kl. 07.20.
Andra kvartalet 2017

Fortsatt lönsamhetsförbättring och starkt kassaflöde

Volvokoncernen ökade både försäljningen och lönsamheten under det andra kvartalet. Jämfört med det andra kvartalet förra året steg nettoomsättningen med 12% och uppgick till 88,4 miljarder kronor. Lönsamheten fortsatte att utvecklas bra med ett justerat rörelseresultat på 8,5 miljarder kronor (6,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,7% (7,8). Samtliga affärsområden förbättrade sitt rörelseresultat. Kassaflödet i industriverksamheten var också starkt och uppgick till 11,9 miljarder kronor (6,9).
 

Telefonkonferens för investerare och analytiker kl. 09.00
Volvokoncernen representerades av vd och koncernchef Martin Lundstedt och vice vd och finanschef Jan Gurander.

Gå till audiocast.

Repris:
SE: +46 85 664 2638
Konferens referens: 688782#

Twitter:
@volvogroup
#volvogroupreport

Dokument