Neelie Kroes resigns from Volvo Board of Directors

Following her nomination as EU commissioner with responsibility for competition matters, Neelie Kroes has decided to resign from the Board of Directors of AB Volvo as of September 1, 2004.
Neelie Kroes was elected to AB Volvo's Board of Directors at the Annual General Meeting held on April 9, 2003. Previously, among other positions, she was Minister of Transportation in the Netherlands government and served as an advisor to the EU commissioner for transportation matters. The Netherlands decided in the beginning of August to nominate Neelie Kroes as an EU commissioner.

"Neelie Kroes has been a skilled and active member of AB Volvo's Board and has been highly valuable in the Board's work. We regret that she is leaving Volvo's Board but wish her success in her new position," says Finn Johnsson, Board Chairman of AB Volvo.

After the resignation of Neelie Kroes, Volvo's Board members elected by the Annual General Meeting are Per-Olof Eriksson, Patrick Faure, Haruko Fukuda, Tom Hedelius, Leif Johansson, Finn Johnsson, Louis Schweitzer and Ken Whipple.

August 26, 2004

For further information, please contact Mårten Wikforss, +46 31-66 11 27, +46 705-59 11 49
-----------------------------------------------------------------------------------------

Neelie Kroes lämnar styrelsen för AB Volvo

Med anledning av att Neelie Kroes nominerats till EU-kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor har hon beslutat att lämna AB Volvos styrelse från och med den 1 september 2004.

Neelie Kroes valdes in i AB Volvos styrelse vid bolagsstämman den 9 april 2003. Hon har dessförinnan bland annat varit transportminister i den nederländska regeringen och tjänstgjort som rådgivare åt EU-kommissionären för transportfrågor.

I början av augusti beslutade Nederländerna att nominera Neelie Kroes till EU-kommissionär.
”Neelie Kroes har varit en kompetent och aktiv ledamot av AB Volvos styrelse och hon har varit mycket värdefull i styrelsearbetet. Vi beklagar att hon lämnar Volvos styrelse men önskar henne lycka till i hennes nya befattning”, säger Finn Johnsson, styrelseordförande i AB Volvo.

Volvos stämmovalda styrelseledamöter är, efter Neelie Kroes avgång; Per-Olof Eriksson, Patrick Faure, Haruko Fukuda, Tom Hedelius, Leif Johansson, Finn Johnsson, Louis Schweitzer och Ken Whipple.

2004-08-26

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss 031-66 11 27,  0705-59 11 49