Volvo Aero signs its largest commercial aircraft engine contract ever

Volvo Aero and General Electric Company have signed an agreement whereby Volvo Aero will be responsible for the design and manufacture of three major components for the new GEnx engine. Volvo Aero will make its largest investment ever in a new commercial aircraft engine program. Volvo Aero anticipates revenue in the range of SEK 20 billion if projected sales estimates are achieved. The GEnx Engine will power the new Boeing 7E7 Dreamliner and the new Airbus A350 aircraft.

According to the agreement, signed in Seattle on December 15, 2004, Volvo Aero becomes a revenue-sharing participant (RSP) in General Electric's GEnx engine program.

"This is a very important contract for us and a significant expansion of our current product portfolio", says Fred Bodin, President of Volvo Aero. "Since this is an engine class that accounts for about 20 percent of all engines on the market, we considered it very important that we maintain our position in this market segment."

Volvo Aero and General Electric have years of experience working together, including the current CF6-80 for the Boeing 747, 767 and the Airbus A330, and within the military engines segment, the RM12 for the Gripen Fighter and the F414 for the F18 Hornet. The cooperation in the land and marine gas turbines segment is also extensive. Two years ago, the two companies signed a RSP agreement covering cooperation on the new large LMS100 gas turbine.

The GEnx Engine will produce 50,000 to 75,000 pounds of thrust and will be designed to meet the requirements for Boeing's new 7E7 Dreamliner aircraft. It will also be configured for the recently announced Airbus A350, an aircraft that will complement Airbus A330.

The GEnx Engine is scheduled to enter into service on the 7E7 aircraft in 2008 and on the A350 in 2010.

Volvo Aero's responsibility in cooperation with GE covers the development, design, manufacturing and product support of three components: Fan Hub Frame, Turbine Rear Frame and Booster Spool. The first development hardware is scheduled for delivery to General Electric in 2005. Design work is already underway in Trollhättan, Sweden, and Cincinnati, Ohio, in the US.

Production of GEnx engines and spare parts is expected to continue for at least 30 years. The demand for engines in this thrust class is forecasted to be more than 2,500 engines during this period.

Volvo Aero will hire additional development engineers to handle the design work. Volvo Aero assesses that the agreement contributes, in the long term, to secure existing employment within its component production.

December 17, 2004

For further information, please contact Anders Nilsson, VP Business Development and Strategies, Volvo Aero, + 46 520 94607 or +46 70 574 1305

For pictures of Boeing 7E7 och Airbus A350 visit Volvo Aero's homepage on the Internet:

https://www.volvo.com/en/
...................................................................................................................................

Volvo Aero har tecknat sitt största civila flygmotoravtal hittills

Volvo Aero och den amerikanska flygmotortillverkaren General Electric har tecknat ett avtal som innebär att Volvo Aero kommer att konstruera och tillverka tre stora komponenter i den nya motorn GEnx. För Volvo Aero handlar det om den största satsningen som företaget hittills gjort i ett nytt civilt flygmotorprogram. För Volvo Aero har affären en förväntad omsättning på 20 miljarder kronor över en 30-årsperiod. GEnx-motorn kommer att sitta på de nya flygplanen Boeing 7E7 och Airbus A350.


Enligt ett avtal som undertecknades i Seattle den 15 december 2004 blir Volvo Aero "revenue sharing participant" i General Electrics motorprogram GEnx.

”Det här är ett mycket viktigt avtal för oss och en avsevärd utökning av vår nuvarande produktportfölj,” säger Volvo Aeros VD, Fred Bodin. ”Eftersom den här motorstorleken svarar för omkring 20 procent av alla motorer på marknaden har vi sett det som mycket angeläget att behålla vår position i detta marknadssegment.”

Volvo Aero och General Electric har samarbetat under många år, till exempel i de nuvarande motorprogrammen CF6-80 för Boeing 747, 767 och Airbus A330, samt på den militära sidan i RM12-motorn för Gripen och F414 för F18 Hornet. Samarbetet inom land- och marina gasturbiner är också omfattande. För två år sedan tecknade de båda bolagen avtal om samarbete kring den nya stora gasturbinen LMS100.

Genx-motorn, som kommer att få en dragkraft på 50 000 – 75 000 pund, ska konstrueras speciellt för att klara kraven för Boeings kommande ”Dreamliner”, 7E7. Den ska också uppfylla kraven som ställs för motorerna till den nyligen presenterade Airbus A350, ett plan som om några år kommer att komplettera Airbus A330.
 
GEnx ska enligt planerna tas i drift i Boeing 7E7 under 2008 och i Airbus A350 under 2010.

Volvo Aeros ansvar i samarbetet med GE omfattar utveckling, konstruktion, tillverkning och produktstöd av tre olika komponenter: Fan Hub Frame, Turbine Rear Frame och Booster Spool.

De första utvecklingskomponenterna ska enligt planerna levereras redan under 2005. Konstruktionsarbetet har redan startat i Trollhättan och Cincinnati, USA. Tillverkning av GEnx-motorn och reservdelar beräknas pågå under minst 30 år. Den totala efterfrågan på motortypen väntas överstiga 2 500 motorer under dessa år.

Volvo Aero räknar med viss nyrekrytering av ingenjörer för att klara konstruktionsarbetet. Vidare bedömer Volvo Aero att avtalet långsiktigt hjälper till att säkra befintliga anställningar inom komponentproduktion.

2004-12-17

 

 


För ytterligare information, kontakta Anders Nilsson, VP Business Development and Strategies, Volvo Aero, på telefon 0520-94607 eller 070-574 13 05.

Bilder på flygplanen Boeing 7E7 och Airbus A350 finns bland annat tillgängliga på Volvo Aeros hemsida på Internet
http://www.volvo.com