AB Volvo announces repurchase of 360,000 B shares and 15,000 A shares

Further to the decision taken by AB Volvo's Board of Directors on June 17, 2004, regarding repurchase of own shares, AB Volvo has, on Monday, December 20, acquired 360,000 series B shares.
Further to the decision taken by AB Volvo's Board of Directors on June 17, 2004, regarding repurchase of own shares, AB Volvo has, on Monday, December 20, acquired 360,000 series B shares. The shares were traded between SEK 259.50 and 262.00 with an average price of SEK 260.55. And has acquired 15,000 series A shares. The shares were traded between SEK 249.50 and 251.50 with an average price of SEK 250.45.

On June 17, 2004, the Board of AB Volvo decided to acquire through purchase on Stockholmsbörsen (Stockholm Exchange) a maximum of 22,076,045 Series A and/or Series B shares, however, not to exceed a total purchase amount of SEK 4,300,000,000.

After the repurchase, AB Volvo is in possession of a total of 7,060,246 series A shares and 23,535,797 series B shares. The total number of shares in AB Volvo consists of 138,604,945 series A shares and 302,915,940 series B shares.

December 21, 2004

For further information, please contact:

Media Relations: Mårten Wikforss, +46 66 11 27 or +46 705 59 11 49
Investor Relations: Fredrik Brunell, +46 31 66 11 91 or +46 705 59 10 91

...............................................................................................................................

AB Volvo återköper 360 000 B-aktier och 15 000 A-aktier

Med stöd av ett styrelsebeslut den 17 juni 2004 gällande aktieåterköp har AB Volvo under måndagen den 20 december förvärvat 360 000 aktier av serie B. Aktierna handlades i intervallet 259,50 till 262,00 SEK till en snittkurs av  260,55 SEK, samt förvärvat 15 000 aktier av serie A. Aktierna handlades i intervallet 249,50 till 251,50 SEK till en snittkurs av 250,45 SEK.


AB Volvos styrelse beslutade den 17 juni 2004 genom utnyttjande av bolagsstämmans återköpsmandat att över Stockholmsbörsen förvärva högst 22 076 045 egna aktier av serie A och/eller serie B, dock maximalt till en sammanlagd köpeskilling om 4 300  000 000 SEK.

AB Volvo äger efter återköpet totalt 7 060 246 aktier av serie A och 23 535 797 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i AB Volvo uppgår till 138 604 945 aktier av serie A och 302 915 940 aktier av serie B.

2004-12-21

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations: Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49
Investor Relations: Fredrik Brunell, 031-66 11 91, 0705-59 10 91