Volvo Penta is main supplier to Mustang Cruisers

Australian Mustang Cruisers continues to increase its sales of ultra-modern sports cruisers. In a short time, Volvo Penta has become the main supplier of engines to this fast-growing boat builder.
Australian Mustang Cruisers continues to increase its sales of ultra-modern sports cruisers. In a short time, Volvo Penta has become the main supplier of engines to this fast-growing boat builder.

During the past 12 months, the number of Volvo Penta engines delivered to Mustang Cruisers production facility on the Gold Coast, Australia, has risen sharply. Sales have included gasoline and diesel engines between 270 and 480 hp for single and twin installations.

Volvo Penta in 90% of the boats
Volvo Penta’s first deliveries to Mustang Cruisers were made four years ago, after the boat builder decided to test and evaluate Volvo Penta’s gasoline engines.

“Currently, Volvo Penta accounts for nine of the ten engines that Mustang Cruisers installs in its boats,” says Graeme Avers, President of Eastern Engine Pty Ltd., Volvo Penta’s importer in Australia.

Mustang Cruisers produces sports cruisers in the 28 to 52 foot classes (from slightly less than 8 meters to 16 meters). The company has grown rapidly in recent years and is currently Australia’s largest Australian owned boat builder.

Prize-winning boats
In addition to its sales successes, Mustang Cruisers has also become renowned for its product development and design.  An example is the 4200 Sports Top model that was a winner at the Australia Design Awards. Another is the 3800 Sports Cruiser model which was named the “Australian Boat of the Year,” “Australian Cruiser of the year” and the “Australian Family Boat of the Year” by the Australian Marine Industry Federation, the industry organization.

Large dealer network
Volvo Penta has the marine world’s most global dealer network, with more than 5,000 dealers worldwide. About 100 of these are in Australia to provide service for the fast-growing population of Volvo Penta engines and drive systems. 

November 12, 2004

For further information, please contact Ann-Charlotte Emegård, AB Volvo Penta, phone:
+46 31 66 84 18, E-mail:
ann-charlotte.emegard@volvo.com

................................................................................................................

Volvo Penta huvudleverantör till Mustang Cruisers

Australiska Mustang Cruisers fortsätter öka sin försäljning av toppmoderna sportcruisers. På kort tid har Volvo Penta blivit huvudleverantör av motorer till
den snabbväxande båtbyggaren.

De senaste tolv månaderna har antalet levererade Volvo Penta-motorer till Mustang Cruisers produktionsanläggning vid Gold Coast, Australien, ökat kraftigt. Försäljningen utgörs av  bensin- och dieselmotorer på mellan 270 och 480 hk avsedda för såväl enkel- som dubbelinstallation.

Volvo Penta på 90 % av båtarna
Volvo Pentas första leveranser till Mustang Cruisers genomfördes för fyra år sedan, efter att båtbyggaren fattat beslut om att testa och utvärdera Volvo Pentas bensinmotorer.

– Idag står det Volvo Penta på nio av tio motorer som Mustang Cruisers installerar i sina båtar, säger Graeme Avers, VD för Eastern Engine Pty Ltd., Volvo Pentas importör i Australien.

Mustang Cruisers tillverkar sportcruisers i klasser från 28 till 52 fot (från drygt 8 till knappt 16 meter). Företaget har växt kraftigt under senare tid och är idag den största Australienägda båtbyggaren.

Prisvinnande båtar
Utöver försäljningsframgångarna har Mustang Cruisers också hävdat sig väl när det gäller produktutveckling och design. Ett exempel är modellen 4200 Sports Top som vunnit en utmärkelse vid Australian Design Awards. Ett annat är modellen 3800 Sports Cruiser som utnämnts till “Australian Boat of the Year”, “Australian Cruiser of the Year” samt “Australian Family Boat of the Year” av branschorganisationen The Australian Marine Industry Federation.

Stort återförsäljarnät
Volvo Penta har marinvärldens mest globala återförsäljarnät med totalt fler än 5.000 återförsäljare över hela världen. Cirka 100 av dessa återfinns i Australien för att ge service åt den snabbt växande populationen av Volvo Pentas motorer och drivsystem.

2004-11-12

För ytterligare information, vänligen kontakta Ann-Charlotte Emegård, AB Volvo Penta,
tel: 031-668418, E-mail:
ann-charlotte.emegard@volvo.com