Volvo Penta’s 7-liter engines in Iranian fire pumps

Volvo Penta has commenced delivery of specially adapted 7-liter fire-pump engines to Iran. Thanks to a higher number of revolutions, the diesel engines generate the same output as considerably larger engines.
Volvo Penta has commenced delivery of specially adapted 7-liter fire-pump engines to Iran. Thanks to a higher number of revolutions, the diesel engines generate the same output as considerably larger engines.

Volvo Penta’s fire-pump engines were delivered to Sanguin Kar Sanat Co., an Iranian company that manufactures equipment for fighting fires at refineries and oil fields.

The engines are assembled together with a pump, hose nozzles and control panel in four-wheel trailers. The mobile fire pumps have the capacity to pump up to 6.5m3 of water per minute.

The fire pumps are driven by Volvo Penta’s TWD710V, which has been specially adapted with a higher number of revolutions and higher output than normal: the engine generates 290 hp at 2,950 rpm compared with 228 hp at 2,200 rpm for the standard design, putting the fire-pump version of the TWD710V on a par with considerably larger engines.

TWD710V – a versatile engine
The possibility of adapting the TWD710V to various power levels makes it suitable for trucks, stone crushers and various types of compressors. The engine is fuel-efficient, compact and reliable. To facilitate service and maintenance, all service points are located on the same side of the engine.

Engines also for power supply
Many oil prospecting and extraction projects in Iran are conducted in areas that lack infrastructure. This requires mobile solutions covering everything from worker accommodation and electricity supply to equipment and communications.

In addition to fire-pump engines, Volvo Penta has also delivered engines that are used in generator sets, which supply electricity to various oil-extraction plants in Iran. The generator sets are built by Fars Diesel in Iran.

September 2, 2004

For further information, please contact Ann-Charlotte Emegård, AB Volvo Penta,
Phone: +46 31 66 84 18, E-mail:
ann-charlotte.emegard@volvo.com

......................................................................................................
Volvo Pentas 7-litersmotorer i iranska brandpumpar

Volvo Penta har inlett leveranser av specialanpassade 7-liters brandpumpsmotorer till Iran. Tack vare bland annat högre varvtal ger dieselmotorerna samma effekt som avsevärt större motorer.

Volvo Pentas brandpumpsmotorer har levererats till det iranska företaget Sanguin Kar Sanat Co., som tillverkar utrustning för brandbekämpning vid exempelvis raffinaderier och oljefält.

Motorerna monteras tillsammans med pump, slangmunstycken och kontrollpanel i fyrhjuliga trailers. De mobila brandpumparna har kapacitet att pumpa upp till 6,5 m3 vatten i minuten.

Brandpumparna drivs av Volvo Pentas TWD710V i specialutförande där både varvtal och effekt ligger högre än normalt: motorn ger 290 hk vid 2950 varv/min jämfört med standardutförandets 228 hk vid 2200 varv/min. Därmed ger TWD710V i brandpumpsutförandet en effekt i paritet med betydligt större motorer.

TWD710V – en mångsidig motor
Möjligheten att anpassa TWD710V till olika effektnivåer gör motorn lämplig för bl.a. truckar, stenkrossar och olika typer av kompressorer. Motorn är bränsleeffektiv, kompakt och driftsäker. För att underlätta service och underhåll är samtliga servicepunkter placerade på motorns ena sida.

Motorer även för strömförsörjning
Många oljeprospekterings- och utvinningsprojekt i Iran genomförs i områden som saknar infrastruktur. Därmed krävs mobila lösningar för allt från manskapsbostäder och elförsörjning till utrustning och kommunikationer.

Utöver brandpumpsmotorerna har Volvo Penta också levererat motorer som används i generatoraggregat, vilka förser olika oljeutvinningsanläggningar i Iran med ström. Generatoraggregaten byggs av Fars Diesel i Iran.

2004-09-02

För ytterligare information, vänligen kontakta Ann-Charlotte Emegård, AB Volvo Penta,
tel: 031-668418, E-mail:
ann-charlotte.emegard@volvo.com