Megayachts in Ukraine new market for Volvo Penta

Volvo Penta is listed as the total supplier of engines and propeller driveshaft systems for an exclusive megayacht being built in Ukraine. The vessel is fitted with every conceivable convenience and will have the capacity to sail both in the Mediterranean and the Arctic Ocean.
The turnkey solution is the first of its kind to be delivered by Volvo Penta for this type of vessel in Ukraine.

“OB 47”, as the 47-meter long cruiser has been provisionally named, was designed by ProLine, an independent naval construction agency in Nikolaev, Ukraine. Onboard facilities include suites, exclusive cabins, lounges and bars, and a sauna accessible from the quarterdeck.
Despite having a displacement exceeding 400 tons, the cruiser is shallow-draught and capable of trafficking the estuaries and other shallow waters in Northern Russia. The reinforced hull also means that the vessel can sail in the Arctic Ocean and other waters where there is drift ice.

Total solution
The yacht is driven by two turbo-charged 776 kW Volvo Penta 34-liter diesel engines – D34A MT. Volvo Penta is also supplying the propeller drive shafts. An important advantage of using a single supplier for the entire drive system is that engines and propellers are integrated in an optimal manner. This maximizes performance and product life and simplifies installation and maintenance.

The generators on board the cruiser are driven by two, 86 kW Volvo Penta D5A T engines. These engines are extremely fuel efficient due to well-controlled fuel injection.
“OB 47” is designed to meet the standards and regulations of several classification societies. The design and construction process is being monitored from start to finish by the Russian Maritime Register of Shipping.

Technical data OB 47
Total length:   47.3 m
Width:   9.6 m
Displacement:   405 tons
Cruising speed:  14 knots
Max. speed:   15 knots
Range:    3,500 nautical miles
Passengers:   12
Crew:    11


Classed according to the Russian Maritime Register of Shipping and ‘72 COLREGS

Engines
Propulsion:   2 x Volvo Penta D34A MT, each with 776 kW at 2,000 rpms
Gensets:   2 x Volvo Penta D5A T/UCM274E, each with 86 kW


September 14, 2004

For further information, please contact Ann-Charlotte Emegård, AB Volvo Penta, phone:
+46 31 66 84 18, E-mail:
ann-charlotte.emegard@volvo.com
...............................................................................

Megayachter i Ukraina ny marknad för Volvo Penta

Volvo Penta står som helhetsleverantör av motorer och propelleraxelsystem till en exklusiv megayacht som byggs i Ukraina. Fartyget utrustas med alla upptänkliga bekvämligheter, och ges kapacitet att trafikera såväl Medelhavet som Norra ishavet.

Helhetslösningen är den första i sitt slag som Volvo Penta levererar till den här typen av fartyg i Ukraina.

”OB 47”, som är arbetsnamnet på den drygt 47 meter långa kryssaren, har designats av den varvsoberoende skeppskonstruktionsbyrån ProLine i Nikolaev, Ukraina. Ombord finns bland annat sviter, exklusiva hytter, salonger och barer samt en bastu i direkt anslutning till akterdäck.

Trots att den har ett deplacement på över 400 ton är kryssaren grundgående och kapabel att trafikera norra Rysslands flodmynningar och andra grunda vatten. Det förstärkta skrovet ger även kapacitet att färdas i Norra ishavet och andra farvatten där drivis förekommer.

Komplett lösning
Två turboladdade Volvo Penta 34-liters dieselmotorer, D34A MT på 776 kW vardera, svarar för fartygets framdrift. Volvo Penta står även för leverans av propelleraxlarna. En viktig fördel med att anlita en leverantör för hela framdriftssystemet är att motorer och propelleraxlar integreras på ett optimalt sätt. Därmed maximeras både prestanda och livslängd, samtidigt som installation och underhåll förenklas.

Generatorerna ombord på kryssaren drivs av två Volvo Penta D5A T på 86 kW vardera – motorer som tack vare välkontrollerad bränsleinsprutning är mycket bränsleeffektiva.

”OB 47” konstrueras för att uppfylla flera ledande klassningssällskaps normer och bestämmelser. Russian Maritime Register of Shipping följer design- och konstruktionsprocessen från början till slut.

Tekniska data OB 47
Totallängd:   47,3 m
Bredd:   9,6 m
Deplacement:  405 ton
Marschfart:  14 knop
Toppfart:   15 knop
Räckvidd:   3.500 sjömilFör ytterligare information, vänligen kontakta Ann-Charlotte Emegård, AB Volvo Penta,
tel: 031-668418, E-mail:
ann-charlotte.emegard@volvo.com

Passagerare:  12
Besättning:   11
 
Klassad enligt Russian Maritime Register of Shipping samt ’72 COLREGS

Motorer
Framdrift:   2 x Volvo Penta D34A MT, vardera på 776 kW vid 2000 varv/min
Generatoraggregat:  2 x Volvo Penta D5A T/UCM274E, vardera på 86 kW


2004-09-14