Volvo Pentas Inboard Performance System belönas med Volvos teknikpris för 2005

Volvo Pentas revolutionerande framdrivningssystem Inboard Performance System, IPS, belönas med Volvos Teknikpris 2005. Priset är på totalt 200 000 kronor och går till den grupp ingenjörer vid Volvo Penta och Volvo Powertrain som utvecklat framdrivningssystemet IPS – den största nyheten från bolaget sedan 1959.

Priset delas ut av Volvos koncernchef Leif Johansson imorgon den 12 april i samband med Volvos Bolagsstämma. Volvo Pentas nya framdrivningssystem för båtar – Volvo Penta IPS (Inboard Performance System) gör båtarna snabbare, starkare, tystare, renare och lika enkla att manövrera som en vanlig personbil. Dessutom blir det mer plats ombord för till exempel boende. Förenklat kan det nya systemet beskrivas som att propellrarna vänts i båtens färdriktning. Volvo Penta har placerat dragande och motroterande propellrar genom skrovets botten, vilket ger båten avsevärt bättre egenskaper än vad traditionella axelinstallationer ger.

Gruppen som utvecklat IPS, och som nu tilldelas Volvos teknikpris 2005, består av Lennart Arvidsson, Staffan Månsson, Benny Hedlund och Kåre Jonsson, samtliga från Volvo Penta,  samt av Oddbjörn Hallenstvedt och Jukka Tuuliainen från Volvo Powertrain. Pristagarna delar på prissumman på totalt 200 000 kronor.

Framåtriktade propellrar är egentligen helt logiskt, men ingen har tidigare gjort det i fritidsbåtbranschen. Monterade framtill på drivenheten kan propellrarna arbeta i ostört vatten och vara maximalt effektiva. Propellerströmmen är helt parallell med båtens botten och all kraft driver båten framåt. Duopropteknologin med två motroterande propellrar ökar effektiviteten ytterligare genom att rotationsförluster försvinner. Med vanlig rak axel är styrförmågan vid låga farter mycket begränsad, eftersom rodren bara kan styra en del av propellerströmmen – det allra mesta av kraften driver båten rakt fram. Volvo Penta IPS, med sina styrbara drivenheter, innebär en helt annan styrning. När drivenheten vrids, riktas hela propellerströmmen och all kraft i önskad riktning. Båten svänger snabbt och lätt, även i låga farter och är mycket enkel att manövrera, både framåt och bakåt.

 

Med IPS styrsystem är Volvo Penta först i världen med så kallad ”fly-by-wire”-teknik mot slutkonsumenter, till och med före fordonsindustrin. I höga farter är körglädjen i fokus. Båten är mycket kursstabil, men reagerar samtidigt snabbt på förarens kommandon och har mycket snäv svängradie. Körningen blir enklare och mer förutsägbar varför föraren har bättre kontroll över färden.

Det nya IPS ger, enligt Volvo Pentas beräkningar, följande förbättringar i jämförelse med båtar som har inombordsmotorer och raka axlar – upp till:

· 20 procent snabbare
· 30 procent mer bränslesnål
· 15 procent bättre acceleration
· 50 procent lägre ljudnivå och vibrationer
· 75 procent snabbare installation hos båtbyggarna
· Avgasbullret har helt eliminerats
· Dramatiskt enklare manövrering
· Kompakt konstruktion innebär mer utrymme ombord för boende.

IPS är den största nyheten från det mycket aktiva och framgångsrika Volvo Penta sedan 1959, då det sedan dess marknadsledande drivsystemet Aquamatic introducerades. Flera av världens främsta tillverkare av fritidsbåtar har deltagit vid utvecklingen av IPS och redan från introduktionen i januari 2005 har systemet blivit en stor succé hos kunderna.

Volvos Teknikpris instiftades 1988 för att uttrycka uppskattning för särskilt framstående tekniska insatser inom Volvokoncernen, vilka bidrar till den tekniska profileringen av Volvo och stimulerar till insatser som för koncernens tekniska kompetens framåt.

2005-04-11

För ytterligare information, vänligen kontakta Lars-Erik Larsson, 031-66 65 50.

För presentation av IPS se:  
http://www.volvo.com/volvopenta/global/en-gb