Volvo Group to provide financial services in China

The Volvo Group has applied to establish a wholly-owned finance company in China to offer financing solutions for its commercial transport customers and dealers. The new company, to be named "Volvo Group Automotive Finance (China) Ltd.", will be based in Beijing and expects to start operations in 2006.
"To our knowledge, we are the first applicant for a Chinese automotive finance company license with a main focus on providing commercial transport solutions," says Gordon Chan, President of Region Asia for Volvo Financial Services. "Offering financing in China is of strategic importance to Volvo, given the Volvo Group's increasing investment in China."

Volvo Financial Services will be the latest business area within the Volvo Group to establish operations in China. Today Volvo Trucks, Volvo Buses, Volvo Penta and Volvo Construction Equipment all have production facilities and dealer and service networks in China. Renault Trucks is also expanding its dealer and service networks in China. Total sales last year amounted to USD 386 M.

"It's a good time to enter the market, and we plan to roll out our financing programs gradually," Gordon Chan said. "We plan to use Volvo Financial Services' proprietary systems for underwriting and operations, and to work closely with local financial institutions."
The new finance company will be managed by Volvo Financial Services, the Volvo Group's captive finance company.

August 17, 2005

For further information, please contact
David Freilich, Volvo Financial Services, +1 201 802 7706

...............................................................................................................................

Volvokoncernen lanserar finansiella tjänster i Kina

Volvokoncernen har ansökt om att etablera ett helägt finansbolag i Kina som ska erbjuda finansiella tjänster åt kunder och återförsäljare inom kommersiella transporter. Det nya bolaget, Volvo Group Automotive Finance (China) Ltd, får sitt säte i Beijing och verksamheten beräknas starta under 2006.

”Så vitt vi vet är vi det första bolaget inom kommersiella transporter att ansöka om en kinesisk licens för finansbolag,” säger Gordon Chan, chef för Asienverksamheten inom Volvo Financial Services. ”Med tanke på Volvokoncernens ökande investeringar i Kina är det strategiskt viktigt för Volvo att även kunna erbjuda olika typer av finansiella tjänster, såsom finansiering, på den kinesiska marknaden.”

Volvo Financial Services blir det senaste i raden av affärsområden inom Volvokoncernen att etablera verksamhet i Kina. I dagsläget har Volvo Lastvagnar, Volvo Bussar, Volvo Penta och Volvo Construction Equipment alla produktionsanläggningar samt återförsäljar- och servicenätverk i Kina. Renault Trucks håller samtidigt på att utöka sitt återförsäljar- och servicenätverk i Kina. Under 2004 uppgick koncernens totala försäljning i Kina till 386 miljoner dollar.

”Det är rätt tidpunkt att komma in på marknaden nu och vi avser att gradvis lansera våra finansiella erbjudanden,” säger Gordon Chan. ”Vi planerar att använda Volvo Financial Services befintliga system inom finansierings- och försäkringslösningar samt att arbeta nära lokala finansinstitut.”

2005-08-17


För ytterligare information, vänligen kontakta
David Freilich, Volvo Financial Services,+1 201 802 7706