AB Volvo återköpte 2 000 000 B-aktier och 60 000 A-aktier under vecka 8

Med stöd av ett styrelsebeslut den 17 juni 2004 gällande aktieåterköp har AB Volvo under 21-24 februari förvärvat totalt 2 000 000 aktier av serie B samt 60 000 aktier av serie A.

Datum

A-aktier

B-aktier

Snittpris A

Snittpris B

21 febr

15 000

550 000

298,96

310,06

22 febr

15 000

550 000

296,43

307,70

23 febr

15 000

550 000

298,42

309,28

24 febr

15 000

350 000

303,45

314,92

 
AB Volvo äger efter återköpet totalt 7 220 246 aktier av serie A och 29 225 797 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i AB Volvo uppgår till 138 604 945 aktier av serie A och 302 915 940 aktier av serie B.

AB Volvos styrelse beslutade den 17 juni 2004 genom utnyttjande av bolagsstämmans återköpsmandat att över Stockholmsbörsen förvärva högst 22 076 045 egna aktier av serie A och/eller serie B, dock maximalt till en sammanlagd köpeskilling om 4 300  000 000 SEK. Pressmeddelande om aktieåterköp publiceras veckovis varje måndag.

2005-02-28

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations: Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49
Investor Relations: Fredrik Brunell, 031-66 11 91, 0705-59 10 91