Ärende till AB Volvos ordinarie bolagsstämma

-
A shareholder may have a matter addressed

En aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat vid ordinarie bolagsstämma, om skriftlig begäran har kommit in till styrelsen senast den 22 februari 2005. Även en skriftlig begäran som inkommer därefter beaktas, förutsatt att begäran inkommit i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman. För att ärendet med säkerhet skall kunna upptagas i kallelsen till ordinarie bolagsstämma, bör begäran avsändas så att den når bolaget senast den 25 februari 2005.

Begäran skall ställas till styrelsen men kan skickas till:

AB Volvo
Patrik Hemberg
Avd 640
405 08 Göteborg

Fax 031-661347