Volvo investerar 650 MSEK i världens renaste täcklacksmåleri i Umeå

AB Volvo har beslutat att investera 650 MSEK i ett nytt täcklacksmåleri i hyttfabriken i Umeå. Det nya måleriet blir världens renaste täcklacksmåleri. Investeringen blir möjlig tack vare ett regionalt investeringsbidrag på 45 MSEK från Nutek och ett miljöstöd på 85 MSEK som beviljats av EU. ”Det är oerhört glädjande att vi kan nu kan göra den här investeringen och att vi samtidigt får möjlighet att bygga världens renaste målerianläggning,” säger Volvos koncernchef Leif Johansson.
Det nya måleriet kommer att få mycket låga utsläpp och låg miljöpåverkan tack vare satsningar på helt ny teknologi både vad gäller lackeringsmetod och färg. De totala utsläppen från måleriet kommer att vara 5-6 gånger lägre än vad som föreskrivs av EU för nya målerianläggningar och investeringen för miljöförbättrande teknik uppgår till drygt 245 MSEK.

Det av EU beviljade miljöstödet på samanlagt 85 MSEK utgör 35 % av de miljörelaterade investeringskostnaderna. Dessutom har Volvo nyligen fått 45 MSEK i regionalt investeringsbidrag av Nutek för denna investering.

”Vi värdesätter det goda samarbete som vi haft med regeringen i frågan,” säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Vi har haft en bra dialog med både dem och EU som lett fram till det här positiva beslutet.”

Hyttfabriken i Umeå tillverkar lastbilshytter för Volvo Lastvagnars fabriker i framför allt Tuve i Göteborg och Gent i Belgien. Umeåfabriken har drygt 2 400 anställda och tillverkar årligen cirka 60 000 hytter. Det nya måleriet beräknas kunna tas i bruk under 2007.

2005-06-03

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49