Lion Air och Volvo Aero tecknar viktigt underhållskontrakt

Det indonesiska flygbolaget Lion Air och Volvo Aero har skrivit under ett underhållskontrakt där Volvo Aero får ansvaret för motorerna till Lion Air’s MD80-flygplan. Kontraktet är värt cirka 120 MSEK årligen för Volvo Aero. Kontraktet kan komma att utökas då Lion Air avser att expandera sin MD80-flotta under kontraktsperioden.
Enligt avtalet får Volvo Aero huvudansvaret för underhåll av motorerna till Lion Air’s MD80-flotta. Volvo Aero kommer också att hjälpa Lion Air att etablera en EBU-verkstad i Jakarta. En ingenjör från Volvo Aero kommer att vara på plats under kontraktsperioden för att bidra med tekniskt stöd.

Inom ramarna för kontraktet kommer Volvo Aero att hjälpa Lion Air med tekniska stödfunktioner och arbetet med Lion Air’s underhållsplanering. Volvo Aero ska också, vid behov, tillhandahålla reservmotorer. Volvo Aero Services har också möjlighet att förse Lion Air med olika reservdelar till flygplanet MD80.

Kontraktet ligger inom den planerade årsvolymen för Volvo Aero och kommer inte att medföra några nyanställningar.

Lion Airlines är ett indonesiskt flygbolag som flyger mellan Jakarta och olika in- och utrikes- destinationer. Bolaget bildades i oktober 1999 och började med linjetrafik med en leasad Boeing 737-200 mellan Jakarta och Pontianak den 30 juni 2000.
 
2005-06-13


För mer information, kontakta Göran Nordén, Volvo Aero, tel 07 0 6627480.