Volvo ser allvarligt på anklagelser om mutor till Irak

AB Volvo ser allvarligt på de anklagelser som riktas mot företaget i en rapport från FN.
Den oberoende FN-utredaren Paul Volcker har i sin avslutande rapport utrett hur affärer gjordes med Irak under FN:s s.k. olja-för-mat-program. Enligt Volckers rapport skall ett stort antal företag, däribland Volvo, ha betalat s.k. kick-backs till den irakiska regimen för att få göra affärer med Irakiska myndigheter.

”Vi ser allvarligt på att Volvo omnämns i FNs rapport, även om Paul Volcker själv säger att ett omnämnande inte nödvändigtvis innebär att företaget är skyldigt till några oegentligheter eller ens vetat om att en försäljningsagent handlat oegentligt. Vi kommer nu att försöka ta reda på exakt vad som hänt. Om oegentligheter har förekommit, kommer vi givetvis att vidta åtgärder,” säger Leif Johansson.

Volvos uppförandekod innehåller tydliga regler som förbjuder användande av mutor vid affärsuppgörelser.

”Vårt regelverk är solklart just för att oegentligheter inte skall kunna förekomma,” säger Leif Johansson. ”Likväl kan det inte uteslutas att någon eller några i vår organisation eller vår försäljningsagent i Irak faktiskt brutit mot koden. Men innan vi i detalj gått igenom både rapporten och underliggande faktamaterial vill jag inte dra några bestämda slutsatser.”

2005-10-28

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49