Volvos miljöpris går till bevarande av biologisk mångfald

Volvos miljöpris 2005 går till två framstående forskare på södra halvklotet för deras enastående insatser för bevarandet av den biologiska mångfalden. Deras arbete har vunnit starkt stöd och förstärkt insikten hos allmänheten om vikten av denna fråga.
För första gången i miljöprisets historia är det två kvinnor som får dela på priset. Dr Mary Kalin Arroyo som arbetar i Chile och professor Aila Keto som är verksam i Australien.

Dr Mary Kalin Arroyo är professor i biologi vid Universidad de Chile. Hon har kombinerat forskning om växters fortplantningssystem och studier av kompletta samhällen och tillämpat denna information på naturvården. Hennes forskning har lett till att ett förbättrat system för skyddsområden har tagits fram i Chile, som är en av världens viktigaste regioner vad gäller den biologiska mångfalden.

Dr Arroyo är ordförande i Independent Scientific Commission för Rio Condor-projektet. Projektet är ett samarbete mellan den chilenska forskarvärlden och skogsindustrin som syftar till att sprida kunskap om hur Chiles till största delen tempererade skogar ska användas för att uppnå en hållbar utveckling genom att införa obligatoriskt skydd för den biologiska mångfalden i regionen. Hennes arbete har resulterat i att 68 000 hektar av flodområdet Rio Condor i Chile har skyddats.

Professor Aila Keto har arbetat som ordförande i Australian Rainforest Conservation Society sedan 1982 för att etablera stöd för värnandet av miljöarvet i Queensland. Som forskare har hon identifierat ett stort antal naturvärden i Queenslands regnskogar. Hon har gjort en viktig insats för minst tre världsarvsområden i nordöstra Australien. Professor Ketos arbete har lett till att mer än 1,5 miljoner hektar av Queenslands regnskog har skyddats.

Hennes senaste bedrift är att hon har förhandlat fram en historisk överenskommelse som undertecknats av Queensland Timber Board, Queensland Government och tre större naturvårdsgrupper och som innebär att naturvården av Queenslands urskogar kommer att säkerställas. Denna överenskommelse kommer att fungera som ett nationellt prejudikat för andra arbeten av det här slaget.

Det här är 16:e året i följd som Volvos miljöpris delas ut till internationellt välkända experter och forskare. Priset instiftades 1988 för att stödja och uppmärksamma forskning och utveckling inom miljöområdet och har sedan dess fått status som en av världens mest prestigefyllda miljöutmärkelser.

Prissumman är på 1,5 miljoner kronor och prisutdelningen kommer att äga rum i Stockholm den 26 oktober. Priset kommer att överlämnas av Mona Sahlin, Samhällsbyggnadsminister, Leif Johansson, Volvos koncernchef och Fredrik Arp, VD för Volvo Personvagnar.

Mer information om miljöpriset och dess vinnare, inklusive bilder, finns på Volvo miljöpris hemsida: www.environment-prize.com.

2005-10-19

Download