Förändringar i Volvos koncernledning

I samband med att Karl-Erling Trogen går i pension den förste december kommer Volvos ekonomi- och finanschef, Stefan Johnsson, att ta över ansvaret för ett antal av Volvos centrala affärsenheter. Stefan Johnsson, som kvarstår i koncernledningen, tar då även över ansvaret för Volvokoncernens HR-verksamhet från Jorma Halonen som kommer att fokusera på koncernens internationella expansion. Till ny ekonomi- och finanschef och medlem av Volvos koncernledning har utsetts Pär Östberg, för närvarande ekonomi- och finanschef på Renault Trucks.
Stefan Johnsson har varit ekonomi- och finanschef i sju år och är därmed en av de finanschefer som suttit längst på sin post inom AB Volvo.

"Efter att ha jobbat nära Stefan under många år vet jag att han har de kvalitéer som krävs för att ta ansvar för de aktuella affärsenheterna," säger Volvos koncernchef Leif Johansson i en kommentar. "Stefan får dessutom ansvaret för koncernens HR-verksamhet som jag bedömer på sikt kommer att få en avgörande betydelse för Volvos möjligheter att klara den globala konkurrensen. HR rör för oss så centrala frågor som chefsförsörjning, kompetensutveckling och inte minst mångfaldsfrågor."

De affärsverksamheter som Stefan Johnsson bland annat tar över ansvaret för är Volvo Parts, Volvo Logistics och Volvo IT, där han går in som styrelseordförande. Dessa tre affärsenheter omsätter över 15 miljarder SEK och har nära 10 000 anställda. Sedan tidigare är han även styrelseordförande i Volvo Financial Services.

"Stefan har varit en utomordentlig ekonomi- och finanschef och han breddar härigenom sitt kunnande ytterligare på ett sätt som jag är övertygad om kommer att gagna koncernen," säger Leif Johansson. "Samtidigt ger det Jorma Halonen möjlighet att koncentrera sig på Volvos internationella expansion."

Pär Östberg kom till Volvo 1990 och har haft ett flertal ledande positioner inom finansområdet, senast den som ekonomi- och finanschef på Renault Trucks.

"I Pär Östberg får vi en utmärkt efterträdare till Stefan Johnsson," säger Leif Johansson. "Pär har en framgångsrik karriär bakom sig och är väl lämpad att nu ta steget till att bli ekonomi- och finanschef för hela koncernen."

"Karl-Erling Trogen har beslutat att gå i pension efter 34 år inom Volvo och mer än 10 år i koncernledningen," säger Leif Johansson. "Hans långa erfarenhet, både industriellt och kommersiellt, parat med internationellt affärskunnande och ett stort kontaktnät, har varit en mycket stor tillgång för Volvo."

Förändringarna genomförs den 1 december i år.

2005-10-21

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download