Lastbilsleveranser januari-augusti 2005

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag har till och med augusti i år ökat med 20 % jämfört med motsvarande period förra året. Leveranserna från Mack ökade med 55 % medan leveranserna från Renault Trucks ökade med 10 %. Leveranserna från Volvo Lastvagnar ökade med 18 % under perioden.
Hela rapporten bifogas!

2005-09-26

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59
Bob Martin, Mack, +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08

Investor Relations:
Fredrik Brunell, AB Volvo, 031-66 11 91

Download