Lastbilsleveranser januari-juli 2006

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag har till och med juli i år ökat med 3% jämfört med motsvarande period förra året.
financial_142x88.jpg
Leveranserna från Mack ökade med 7% medan leveranserna från Renault Trucks ökade med 10 %. everanserna från Volvo Lastvagnar minskade med 3% under perioden.

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2006

2005

 

Europa

68 663

60 853

13%

    Västra Europa

59 116

54 072

9%

    Östra Europa

9 547

6 781

41%

Nordamerika

41 954

37 025

13%

Sydamerika

6 612

6 452

2%

Asien

6 686

16 548

-60%

    Mellanöstern

4 305

14 278

-70%

    Övriga Asien

2 381

2 270

5%

Övriga marknader

5 739

5 123

12%

Totalt Volvokoncernen

129 654

126 001

3%

Hela rapporten bifogas!

2006-08-28


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59
Bob Martin, Mack, +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08

Investor Relations:
Joakim Wahlström, AB Volvo, 031-66 11 91
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34

 

Download

060828_del_july_sv.pdf Format PDF Size 22 KB