Umeås miljöpris 2006 till Volvos hyttfabrik

Volvo Lastvagnars hyttfabrik i Umeå har tilldelats kommunens miljöpris för 2006. I motiveringen betonas företagets långsiktiga miljösatsningar som inneburit minskade utsläpp av koldioxid och lösningsmedel.
From left: Kjell-Arne Häggström - Environmental manager, Marie-Louise Rönnmark - Municipal Commissioner and Chairman of the Umeå Local Council and Tho
Miljöchef Kjell Arne Häggström och informationschef Thor Persson från
Volvo Lastvagnar fick ta emot priset i samband med en ceremoni vid kommunfullmäktiges sammanträde.

”Vi har världens renaste måleri och vi kommer att fortsätta målmedvetet med vårt miljöarbete. Inom några år kommer vi att vara en koldioxidfri fabrik”, sade Thor Persson i samband med prisutdelningen.

Juryns motivering:
”Volvo Lastvagnar har gjort berömvärda insatser för miljö och hållbar utveckling med återverkningar såväl lokalt som globalt genom minskade utsläpp av koldioxid och minskade utsläpp av lösningsmedel. Målsättningen att även fortsättningsvis vara världens renaste måleri i sin bransch och inom kort en fabrik helt oberoende av fossila bränslen sätter Volvo Lastvagnar Umeå på kartan över positiva förebilder.”

Umeå kommuns miljöpris instiftades år 2000. I år hade juryn 10 förslag att
värdera. Prissumman är 10 000 kronor.

2006-12-19

För ytterligare information, kontakta Claes Claeson, tel 031-66 39 08 eller 0708 – 36 39 08

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 15 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 16 KB