Volvo Aero tecknar stort kontrakt om tillverkning av fläkthus

Volvo Aero har tecknat ett kontrakt om tillverkning av den största komponenten i en flygmotor, fläkthuset, för Rolls-Royce-motorn Trent 1000.
Volvo Aero
Motorn kommer att sitta på Boeings nya flygplan, 787, ”Dreamliner”.
Värdet av kontraktet beräknas till cirka 1,1 miljarder kronor för Volvo Aero under en 15-20-årsperiod.

I december 2004 förvärvade Volvo Aero företaget Aero-Craft i Newington, Connecticut, i USA. Förvärvet gav Volvo Aero möjligheten att tillverka den allra största delen av flygmotorn, fläkthuset, som omsluter motorn. Fläkthuset, som tillverkas i titan, har en diameter på omkring tre meter.

Genom ett kontrakt, som tecknats med Carlton Forge Works, kommer Volvo Aero att tillverka komponenter till Trent 1000-motorn, för Boeings kommande 787, Dreamliner. Kontraktet gäller tre olika komponenter; ”forward fan case”, ”the inner ring” och ”outer guide vane ring”. Leveranserna av prototypen, ”utvecklingshårdvaran” till motorn har redan börjat. Serieleveranserna väntas komma igång i slutet av 2006. Volvo Aeros företagsledning har redan börjat undersöka möjligheterna att bygga ut anläggningen i Newington, i enlighet med planerna på en kapacitetsökning.

Enligt ett annat kontrakt som tecknats med Goodrich Aerostructures kommer Aero-Craft även att tillverka fläkthus till Rolls-Royce-motorn Trent 900, för Airbus-planet A380, där Volvo Aero i Trollhättan redan levererar ”Intermediate Compressor Case” direkt till Rolls-Royce. Enligt planerna ska dessa leveranser av fläkthus för Trent 900 starta under andra halvan av 2006.

2006-01-12

För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Quist, Manager Business Development, 070 720 0557, eller Anders Nilsson, Vice President Business Development, 070 574 1305

Download

English Format PDF Size 401 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 12 KB