AB Volvo utvecklar tredje generationens DME-motorer för tunga fordon

Energimyndigheten har beviljat AB Volvo ett stöd på 62 MSEK för teknikutveckling av tredje generationens DME-motorer för tunga fordon under perioden 2006-2010. Projektet skall leverera fordonstekniken för ett större fältprov med DME-drivna lastbilar som planeras för åren 2009 och 2010. Även AB Volvo investerar stora belopp i projektet.
Ett mindre fältprov inleds redan om ett knappt år med lastbilar baserade på andra generationens DME-teknik, som presenterades i maj 2005.

Volvos egna studier har visat att DME har potential att bli ett konkurrenskraftigt alternativ till dagens fossila bränslen. DME är det alternativa bränsle som har den högsta energieffektiviteten och bland de lägsta utsläppen av koldioxid och partiklar.

DME är ett bränsle som vid relativt lågt tryck blir till vätska. DME tillverkas genom förgasning av olika förnyelsebara ämnen eller av fossila bränslen. Den gas som då bildas, syntesgasen, katalyseras sedan för att få fram DME. Redan idag används DME bland annat som drivgas i sprayburkar. DME är också intressant för Sverige eftersom det går utmärkt att framställa av svartlut, en restprodukt som uppstår vid pappersmassatillverkning.

2006-06-19

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-661127

Download

Swedish Format PDF Size 36 KB