Nobel Biocare utökar samarbetet med Volvo IT

Nobel Biocare och Volvo IT utvidgar sitt samarbetsavtal. Volvo IT ska sköta driften av Nobel Biocares globala IT-infrastruktur och ge medicinteknikföretaget global tillgång till Volvokoncernens IT-resurser.
Volvo IT har tidigare levererat centrala drifttjänster och datakommunikation till Nobel Biocare. Det nya avtalet innebär att dessa tjänster utökas till att inkludera ytterligare 100 servrar och de lokala datornätverken i 28 länder.

Volvo IT hjälper också Nobel Biocare att byta till samma globala, standardiserade pc-miljö som Volvo IT utvecklat för Volvokoncernen.
Dessutom ska Nobel Biocares nästan 2000 användare i fortsättningen kontakta Volvo IT:s helpdesk som kan ge svar dygnet runt, året om på flera språk.

"Vår affärsmodell innebär öppet samarbete och kostnadseffektiv samordning av IT-resurserna mellan Volvokoncernen och andra företag", säger Ulf Nilsson, VD på Volvo IT.

2006-03-02

För ytterligare information, vänligen kontakta
Ann-Louise Öhrn, informationschef, Volvo IT
Tel 031-661088, 0708-667088, ann-louise.ohrn@volvo.com