Lastbilsleveranser januari-februari 2006

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag har till och med februari i år minskat med 3 % jämfört med motsvarande period förra året.
financial_142x88.jpg
Leveranserna från Mack ökade med 7 % medan leveranserna från Renault Trucks ökade med 2 %. Leveranserna från Volvo Lastvagnar minskade med 11 % under perioden.

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2006

2005

 

Europa

17 077

16 565

3%

    Västra Europa

15 285

15 097

1%

    Östra Europa

1 792

1 468

22%

Nordamerika

10 766

10 127

6%

Sydamerika

1 396

1 358

3%

Asien

1 721

4 363

-61%

    Mellanöstern

1 173

3 796

-69%

    Övriga Asien

548

567

-3%

Övriga marknader

1 376

1 095

26%

Totalt Volvokoncernen

32 336

33 508

-3%

Hela rapporten finns bifogad!

2006-03-30

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59
Bob Martin, Mack, +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08,  0708-36 39 08

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34