Lastbilsleveranser januari-februari 2006

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag har till och med februari i år minskat med 3 % jämfört med motsvarande period förra året. Leveranserna från Mack ökade med 7 % medan leveranserna från Renault Trucks ökade med 2 %. Leveranserna från Volvo Lastvagnar minskade med 11 % under perioden.

Bilaga: hela rapporten.

2006-03-30

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 4 72 96 27 59
Bob Martin, Mack, +1 (610) 709-2670
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34