Miljöpris till Volvo Powertrain i Nordamerika

Volvo Powertrain i Nordamerika har fått ett pris av organisationen ”Businesses for the Bay” för sitt stora engagemang för miljöfrågor. Företaget tillverkar motorer till Mack Trucks och Volvo Trucks i Nordamerika.
Environmental award to Volvo Powertrain North America
Organisationen ”Businesses for the Bay” arbetar med skydda och bevara miljön kring Chesapeake Bay i Maryland på USA:s östkust. Volvo har genomfört en rad miljöförbättrande åtgärder i sin fabrik och fick priset med motiveringen att det handlar om ”Outstanding Achievement for Pollution Prevention at a Large Facility” (enastående gärning för att förebygga utsläpp vid stora anläggningar).

Volvo Powertrain i Hagerstown, Maryland, har vidtagit en lång rad olika åtgärder för att bidra till en hållbar utveckling inom miljöområdet. Bland annat har man infört ett nytt och mer effektivt värmesystem i vilket det också går att använda icke-fossila bränslen. Dessutom renas numera allt spillvatten från tillverkningsprocesserna och återanvänds i fabriken, t ex som kylvatten, och både belysningen och isoleringen i byggnaderna har moderniserats för maximal energieffektivitet.

”Volvo arbetar intensivt med miljö och miljöhänsyn”, säger Sten-Åke Aronsson, vd för Volvo Powertrain North America. ”Vi är mycket stolta över den utmärkelse vi har fått av Businesses for the Bay. Den visar att det dagliga arbete som vi gör för att minska miljökonsekvenserna värdesätts och vi kommer att fortsätta att finna lösningar för att på olika sätt förbli ledande på miljöområdet inom vår bransch.”

Organisationen framhåller också att Volvo Powertrain utvecklar rena dieselmotorer och dessutom har ett stort engagemang när det gäller alternativa bränslen.

Volvokoncernen arbetar mycket aktivt inom miljöområdet och hösten 2005 beslutade Volvo att göra Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve, Göteborg, till världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Även Volvo Lastvagnars fabriker i Umeå och Gent, Belgien, ska bli koldioxidfria och Volvokoncernens ambition är att göra ännu fler tillverkningsfabriker koldioxidfria.

2006-11-24

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-591149