Volvo Lastvagnars hyttfabrik i Umeå

Volvo Lastvagnar i Umeå kommer i framtiden att även måla plastdetaljer i det nya täcklacksmåleriet för att minska den totala miljöbelastningen.
vtc_umea_142x88.jpg
Det innebär en investering på 138 miljoner kr som är steg 2 i den totala investeringen på 650 miljoner kronor. Volvo Lastvagnar ökar därmed kvaliteten ytterligare för att möta kundkraven på bättre finish på lastbilarna.

Investeringen i plastmålning innebär förändringar inom både teknik och logistik, där måleriet får fler robotar i både grundlack- och täcklacksanläggningarna, samt en helt ny box för kontroll och justering.

”Förändringarna görs av både kvalitets-, kostnads- och miljöskäl. Det är stora synergier att måla både hytten och dess detaljer i ett och samma flöde”, säger Lage Lindfors, platschef vid Volvo Lastvagnar i Umeå.

”Volvo står för kvalitet, säkerhet och miljö, och nu har Volvo Lastvagnar ett komplett måleri i världsklass med fokus på våra kärnvärden”, säger Lage Lindfors.

2006-11-28

För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Claeson, tel 031-663908 eller mobil 0708-363908. E-mail claes.claeson@volvo.com

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 16 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 16 KB