Volvo Aero Services ska sälja flygbolaget Emirates Airlines överskott av reservdelar

Volvo Aero Services har tecknat ett femårigt avtal med Emirates Airlines som ger bolaget exklusiv ensamrätt att sälja överskottet av Emirates hela reservdelslager.

Emirates Airlines i Förenade Arabemiraten, som är ett av världens ledande flygbolag, har valt att låta Volvo Aero Services ensamt ansvara för att marknadsföra och sälja överskottet av hela deras reservdelslager. I samband med detta är det nu också klart att Volvo Aero Services öppnar ett distributionscenter för reservdelar i Dubai.

Logistikservicen kommer att hanteras av Volvo Parts, på uppdrag av Volvo Aero Services. Emirates Q.A. har godkänt distributionscentret och i slutet av året väntas det även bli godkänt av myndigheterna. Detta kommer att göra det möjligt för Volvo Aero att erbjuda lager- och logistiktjänster i Dubai Jebel Ali Free Zone, för alla kunder i regionen.
”Partnerskapet med Emirates stärker vår ställning som ett ledande serviceföretag för flygbranschen. Dessutom ger det oss en strategisk plattform för vår fortsatta tillväxt i regionen. Vi är mycket glada över att kunna lägga Emirates till vår växande skara av partners. Bägge företagen har för övrigt kvalitet och säkerhet som kärnvärden i sina affärsmodeller”, kommenterar Claes Malmros, vd på Volvo Aero Services.
 
"Emirates har valt att låta Volvo Aero marknadsföra och sälja deras överskott av reservdelar efter att ha granskat underleverantörer över hela världen. Förutom det faktum att de etablerar en lokal representation i Dubai, var det Volvo Aeros kvalitet och dokumenterat goda resultat som övertygade oss om att de var det bästa företaget vi kunde teckna det här avtalet med”, säger Andrew Hoad, Senior Vice President Engineering Support Services på Emirates.

"Vi på Volvo Parts är mycket glada över att få vara med om starten av vårt första reservdelslager inom flygbranschen med en så högklassig partner som Emirates”, säger Bo Olander, Senior Vice President Strategic Development på Volvo Parts.

Kontrakten innebär att Volvo Aero Services förstärker sin position som den ledande oberoende leverantören av eftermarknadstjänster för den civila flygmarknaden.

2006-09-22

För mer information, vänligen kontakta: Hank Gibson, Sr Vice President, Business Development,Volvo Aero Services, Boca Raton, Florida, USA, telephone: +1 561-995-5849

Information till redaktionen
Dubai-baserade flygbolaget Emirates är ett av världens mest framgångsrika och lönsamma internationella flygbolag. Bolaget, som är oberoende och ständigt expanderande, har varit lönsamt varje år sedan starten, med undantag för det andra året. Under sina elva första år har bolaget fördubblat sin storlek var 42:a månad, och därefter vart fjärde år. Under räkenskapsåret 2005/2006 hade Emirates 14,5 miljoner passagerare och en miljon ton fraktgods.
Emirates strävar efter att alltid ligga i framkant vad gäller flygteknologi och flyger därför med den yngsta och mest moderna flottan i världen. Flygplanen har en genomsnittsålder av 61 månader. För närvarande flyger bolaget 95 flygplan till över 80 destinationer över hela världen.

Mer information (på engelska) finns att läsa på deras hemsida på Internet.
http://www.emirates.com/AboutEmirates/TheEmiratesStory/TheEmiratesStory.asp

Mer information om Volvo Aero finns på www.volvoaero.com