Kerstin Renard ny personaldirektör för Volvo

Kerstin Renard har utsetts till ny personaldirektör för Volvokoncernen. Kerstin Renard tillträder sin nya tjänst den 1 september i år och efterträder nuvarande personaldirektören Kjell Svenson som går i pension.
Kerstin Renard
Kerstin Renard, 46, jobbar idag som personalchef på Volvo Powertrain där hon arbetat sedan 2005. Hon har ett mångårigt förflutet inom HR och har tidigare bland annat arbetat på Wilson Logistics, Flexlink och Volvo Personvagnar.

Kerstin Renard kommer att rapportera till Stefan Johnsson som är den inom Volvos koncernledning som har det övergripande ansvaret för personalfrågor.

2007-04-18

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 14 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB