Volvo i samarbete med Vattenfall kring koldioxidfri el

Volvokoncernen och Vattenfall har tecknat ett samarbetsavtal kring hållbara energileveranser. Avtalet omfattar bl a leverans av Miljövarudeklarerad Vattenel och handel med utsläppsrätter.
heaven_sun_142x88.jpg
Genom Miljövarudeklarerad Vattenel får Volvo koldioxidfria elleveranser och dessutom en fullständig redovisning av den exakta miljöpåverkan från ”ax till limpa”.

Beräkningarna är baserade på data från livscykelanalyser. I en livscykelanalys registreras all resursanvändning och alla utsläpp från produktens hela livscykel.

”Fordonsindustrin har ett särskilt ansvar för att hantera koldioxidutsläppen,” säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”På motorsidan utvecklar vi hela tiden mer och mer energieffektiva motorer som ger lägre koldioxidutsläpp, men vi kan göra mer och det är därför vi nu satsar på ett samarbete kring hållbara energileveranser.”

Volvokoncernen har sedan 1970-talet haft miljöhänsyn som ett kärnvärde och har en övergripande målsättning att till exempel öka andelen CO2-neutral energi, minska energianvändningen med 50 % per tillverkad enhet samt inte använda kol eller olja för uppvärmning.

2007-08-28

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49

Download

070828_vattenfall_s.pdf Format PDF Size 13 KB