Arbete med ergonomi gav hälsopris

Renault Trucks hyttfabrik i Blainville har fått utmärkelsen Volvo Group Health and Wellbeing award 2007 för sitt arbete med att förbättra ergonomin på arbetsplatsen. Fabriken fick ta emot utmärkelsen i form av ett vackert diplom under en ceremoni i Blainville den 7 december.
Renault Trucks in Blainville has received the Volvo Group Health and Wellbeing Award 2007
Volvo Group Health and Wellbeing award syftar till att uppmärksamma och belöna hälsofrämjande projekt inom koncernen. Fabriken i Blainville startade projektet PARI (plan of accompaniment for internal reassignment) år 2001 med syfte att förbättra ergonomin på de olika arbetsstationerna runt om i fabriken.  Dessutom har fabriken satsat på att ge ökat stöd till de anställda som har ett handikapp och att höja medvetenheten bland chefer och anställda om vikten av att ha en arbetsplats som är ergonomiskt väl utformad.

I motiveringen till utmärkelsen står det bland annat att arbetet i Blainville är ett bra exempel på att visa respekt för individen. Ett exempel som kan ge inspiration åt andra inom koncernen.

Den 19 december får också Volvo Lastvagnar i Umeå ta emot ett hederspris för sitt program för att förebygga stress.

The Volvo Group Health & Wellbeing award delas ut för andra gången 2007. Förra året fick ergonomiteamet på Macks fabrik i Macungie USA ta emot utmärkelsen.