Volvos gjuteri prisat för effektivt energiarbete

Volvo Powertrain, som ansvarar för utveckling och tillverkning av tunga motorer, växellådor och axlar för Volvokoncernen, har tilldelats 2007 års Energipris av Svenska Gjuteriföreningen. Priset får gjuteriet i Skövde för ett effektiviseringsarbete som lett till stora energibesparingar.
Gjuteriet vid Volvo Powertrains anläggning i Skövde får Svenska Gjuteriföreningens årliga energipris för sitt långsiktiga och målmedvetna arbete med att minska energiförbrukningen vid anläggningen. Sedan 2003 har en rad olika investeringsprojekt genomförts med syfte att förbättra och optimera energiförbrukningen i produktionen. Parallellt med investeringarna har gjuteriet jobbat med de anställdas attityder och beteenden när det gäller energifrågor och resultatet har blivit en minskning av energiförbrukningen med 38 procent på fem år.

”Det handlar om allt från att släcka lampor och stänga av datorer när man går hem till att säkerställa att vi har rätt ventilationsflöden i våra anläggningar”, säger gjuterichef Christer Davidsson. ”Vi har idag en toppmodern anläggning där vi nyttjar den bästa tekniken för en energisnål produktion. Avgörande för att uppnå de fina resultaten har varit att alla engagerat sig och vi är väldigt stolta över det arbete som gjorts av våra anställda.”

Volvo Powertrains gjuteri i Skövde är norra Europas största gråjärnsgjuteri med en kapacitet på 130 000 ton färdiggjutet gods per år. Volvokoncernen beslutade nyligen om att investera drygt en miljard kronor vid Volvo Powertrains anläggning i Skövde vilket bland annat innefattar ytterligare ett gjuteri som i stort sett kommer att bli självförsörjande på uppvärmningsenergi. Det nya gjuteriet beräknas vara i drift 2009.

2007-12-19

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnus Holm, 0500-47 41 70 alt. 0706 98 47 00.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 16 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 17 KB