Pressmeddelande från Volvos valberedning

Inför AB Volvos årsstämma den 4 april i år har Volvos valberedning beslutat föreslå Volvos årsstämma omval av Peter Bijur, Per-Olof Eriksson, Tom Hedelius, Leif Johansson, Philippe Klein, Louis Schweitzer, Ying Yeh och styrelsens ordförande, Finn Johnsson. Valberedningen har också beslutat föreslå Volvos årsstämma nyval av Lars Westerberg.
En majoritet av valberedningen står bakom förslaget och sonderingar bland bolagets ägare visar också att ägare representerande mer än 50 procent av rösterna i bolaget stödjer valberedningens förslag.

Lars Westerberg, 58, är vd för Autoliv och har tidigare bl a varit vd för Sapa och Esab. Han har ett antal styrelseuppdrag, bland vilka märks SSAB och Husqvarna. Han kommer att lämna posten som vd för Autoliv i april och är föreslagen som ny ordförande för Autoliv.

Lars Förberg, representerande Violet Partners i valberedningen, avstod från att rösta i samband med valberedningens beslut av följande skäl. Utöver att stödja nyval av Lars Westerberg har Förberg i valberedningen föreslagit kandidater som enligt honom skulle ge Volvos styrelse en ytterligare föryngring och kompletterande kompetenser. Samtidigt bedömer Förberg sannolikheten för att vid stämman vinna en majoritet för alternativa kandidater som begränsad, varför han avstår från att reservera sig mot valberedningens förslag.

2007-02-23

För ytterligare information, vänligen kontakta valberedningens ordförande, Curt Källströmer, tel 08-701 10 14 alt 070-545 1014