Dongfeng Motor Group, Nissan Motor och AB Volvo fördjupar diskussioner om framtida samarbete

Dongfeng Motor Group Company Limited (DFG), Nissan Motor och AB Volvo fördjupar nu diskussionerna om möjligheten för AB Volvo att investera i den tunga och medeltunga fordonstillverkaren Dongfeng Motor Co, Ltd (DFL), som för närvarande är ett joint venture mellan DFG och Nissan Motor.
”Vi inleder nu en fördjupad diskussion om möjligheterna till ett framtida samarbete, säger Xu Ping, styrelseordförande i DFG och Jorma Halonen, vice vd och ställföreträdande koncernchef för Volvo.

Nissan Motor ska i framtiden fokusera på personbilar och lätta kommersiella fordon och har sålt sitt innehav i Nissan Diesel till AB Volvo. Som en följd av detta inledde DFG, Nissan Motor och AB Volvo i slutet av 2006 diskussioner med kinesiska myndigheter om möjligheten till ett framtida samarbete mellan de inblandade parterna. DFG avser att upprätta mer konkurrenskraftiga samarbeten med Nissan Motor och AB Volvo i syfte att uppnå bästa möjliga utveckling inom respektive bolags specialområden.

För att gå vidare i det här avseendet har DFG, Nissan Motor, DFL och AB Volvo även undertecknat ett icke bindande ramavtal som syftar till att AB Volvo ska kunna investera i den tunga och medeltunga kommersiella fordonsdelen och motorverksamhet, samt framtida motorverksamhet, medan Nissan Motor fortsätter sitt långsiktiga samarbete med DFG vad gäller personbilar och lätta kommersiella fordon.

Ett eventuellt definitivt avtal om en sådan transaktion kräver godkännande från kinesiska myndigheter.

Fakta om Dongfeng Motor Company, Ltd (DFL)
Dongfeng Motor Company, Ltd (DFL), är verksamt inom tillverkning av personbilar, kommersiella fordon, motorer, reservdelar och tillbehör, tillverkningsutrustning för fordon samt andra fordonsrelaterade produkter och tjänster. DFL är Kinas största tillverkare av tunga och medeltunga lastbilar och är ett samriskbolag som ägs till lika delar av Nissan Motor och DFG. DFG är noterat på börsen i Hong Kong.

2007-01-22

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 15 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 21 KB