Volvo Aeros komponenter till GEnx-motorn klarade det tuffaste provet

General Electrics nya flygmotor GEnx har klarat ett av de tuffaste testerna som en motor kan utsättas för; ”Fan Blade Out Test” (FBO). Ett viktigt syfte med FBO- testet är att visa att flygmotorn vid fullt pådrag kan tappa ett av fläktbladen utan att motorn lossnar från flygplansvingen. Volvo Aero har konstruktionsansvaret för de två komponenter där GEnx-motorn fästs i flygplansvingen. FBO-testet är avgörande för att visa komponenternas förmåga att klara maximala påfrestningar.

Volvo Aero är programdelägare i GEnx-motorn och kommer att förse motorn med sex olika komponenter. Tre av dessa har företaget konstruerat, bland annat de två avancerade komponenterna där motorn fästs vid vingen. 
– Vi är mycket nöjda med testet, som kan ses som ett examensprov på vår förmåga att utveckla tekniska lösningar för lättviktsstrukturer till flygmotorer. Genom innovativa lösningar utvecklar vi komponenter med minsta möjliga vikt med vår egenutvecklade teknologi, kommenterar Olof Persson, VD för Volvo Aero det lyckade provet.
Volvo Aero fokuserar på att utveckla lättviktslösningar för flygmotorer. Det arbetet omfattar en mängd tekniska lösningar som utvecklats i både svenska och EU-finansierade program.
Volvo Aeros satsning bygger på den kompetens som byggts upp under många år, med basen i den militära verksamheten. Nu utvecklas samverkan med staten på den civila sidan, genom de miljösatsningar som är på gång. Bland annat satsar Volvo Aero och staten tillsammans 126 miljoner kronor under 2007-2010 i ett civilt demonstrationsprogram.
– GEnx, som just nu är inne i en period med många tester och certifieringar, är det senaste i raden av projekt som bekräftar vår förmåga inom lättviktskonstruktion, säger Olof Persson.
Investeringen i GEnx, Volvo Aeros största satsning hittills i ett nytt civilt flygmotorprogram, ser att bli en stor försäljningsframgång, långt innan motorn ens satts i kommersiell trafik. Hösten 2007 planeras den första flygningen med GEnx-motorn på ett Boeing 787-plan. Sommaren 2008 ska Boeings Dreamliner officiellt tas i bruk.
GEnx kommer även att sitta på Boeings kommande moderniserade jumbojet, Boeing 747-8.

 

2007-07-09
För mer information, kontakta Staffan Zackrisson, marknadsdirektör, 070-557 6710.
Bilder på GEnx flygning samt på komponenttillverkningen på Volvo Aero finns på http://www.volvo.com

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 18 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 18 KB