Volvo Treasury väljer Sverige som hemmedlemsstat

I enlighet med lagen om börs- och clearingverksamhet har Volvo Treasury AB valt Sverige som hemmedlemsstat. Det innebär att Volvo Treasury kommer att offentliggöra information avseende sina skuldebrev som är noterade på börser i Stockholm, Luxemburg och Paris enligt svensk lag och Finansinspektionens föreskrifter.
Volvo Treasury är ett dotterbolag till AB Volvo som levererar kompletta internbanktjänster till Volvokoncernen.

2007-07-16


För journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Christer Johansson, Investor Relations AB Volvo, +46 31 66 13 34

Download

070716_volvo_treasury_sv.pdf Format PDF Size 13 KB