Volvo deltar i miljöprogram med den amerikanska och den svenska regeringen

Volvokoncernen deltar som samarbetspartner i ett miljöprogram som tagits fram mellan den amerikanska och den svenska regeringen. Programmet syftar till att minska användningen av fossila bränslen genom att arbeta med projekt inom områdena energi- och fordonsutveckling. För Volvos del handlar det bland annat om att ta fram drivlinor för tunga fordon som är anpassade för alternativa bränslen.
environment_04_142x88.jpg
Samarbetet är ett resultat av ett forsknings- och utvecklingsavtal som ingicks i juni 2006 mellan den svenska och den amerikanska regeringen. Volvokoncernen finns med som samarbetspartner i ett antal projekt under detta avtal. Projekten syftar till att förbättra bränsleekonomin och minska utsläppen av växthusgaser och omfattar utveckling av hybridteknik för tunga fordon och analys av olika biobränslens inverkan på dieselmotorn.

”Vi tycker det är oerhört stimulerande att vara en del av det här unika samarbetsprojektet”, säger Jan-Eric Sundgren, medlem av Volvos koncernledning med ansvar för omvärlds- och miljöfrågor. ”Det gör att vi kan genomföra ett antal projekt inom miljöområdet som annars inte hade varit möjliga. Vår förhoppning är att vårt deltagande kan leda till fler samarbeten inom hållbar utveckling”.

Bland annat deltar Volvokoncernens dotterbolag Mack Trucks i projekten, som finansieras av Volvokoncernen samt regeringarna i Sverige och USA.

2007-06-28

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.