Lastbilsleveranser januari-april 2007

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens tre lastbilsbolag har till och med april i år minskat med 17% jämfört med motsvarande period förra året.
truck_deliveries_142x88.jpg
Leveranserna från Mack minskade med 54% medan leveranserna från Renault Trucks minskade med 10%. Leveranserna från Volvo Lastvagnar minskade 8 % jämfört med motsvarande period i fjol.

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Renault Trucks och Volvo Lastvagnar):

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2007

2006

 

Europa

39 101

38 839

1%

    Västra Europa

31 508

33 549

-6%

    Östra Europa

7 593

5 290

44%

Nordamerika

9 964

23 268

-57%

Sydamerika

3 936

3 542

11%

Asien

4 176

3 821

9%

    Mellanöstern

2 758

2 498

10%

    Övriga Asien

1 418

1 323

7%

Övriga marknader

3 359

3 191

5%

Totalt Volvokoncernen

60 536

72 661

-17%

Volvo Lastvagnar
Volvo Lastvagnars leveranser uppgick under perioden januari-april till 30 423 fordon, en minskning med 8 % jämfört med motsvarande period i fjol. De lägre leveranssiffrorna förklaras helt av den förväntade nedgången i Nordamerika där de nya utsläppskraven fortsätter att påverka leveranserna. Alla övriga marknader uppvisar ökade leveranser. I Europa (+16 %) och särskilt då Östra Europa (+67%) fortsätter leveranserna att vara höga och detsamma gäller Sydamerika (+32 %).

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Volvo Lastvagnar

2007

2006

 

Europa

18 228

15 721

16%

    Västra Europa

13 155

12 687

4%

    Östra Europa

5 073

3 034

67%

Nordamerika

5 308

11 647

-54%

Sydamerika

2 752

2 077

32%

Asien

2 691

2 440

10%

    Mellanöstern

1 417

1 226

16%

    Övriga Asien

1 274

1 214

5%

Övriga marknader

1 444

1 122

29%

Totalt Volvo Lastvagnar

30 423

33 007

-8%

Mack
Leveranserna för Mack uppgick till och med april till totalt 5 823 lastbilar, en nedgång med 54% jämfört med de mycket höga siffrorna under motsvarande period föregående år. Nedgången i leveranser är betydande men förväntad och följer på de förköp som ägde rum inför de nya utsläppskraven som trädde i kraft tidigare i år. Leveranserna har även påverkats av produktionsstörningar som hänger samman med övergången till de nya motorerna.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Mack Trucks, Inc.

2007

2006

 

Europa

 

 

 

    Västra Europa

 

 

 

    Östra Europa

 

 

 

Nordamerika

4 518

11 441

-61%

Sydamerika

840

851

-1%

Asien

39

21

86%

    Mellanöstern

39

21

86%

    Övriga Asien

 

 

 

Övriga marknader

426

320

33%

Totalt Mack Trucks, Inc.

5 823

12 633

-54%

Renault Trucks
Leveranserna till och med april uppgick till totalt 24 290 lastbilar, en nedgång med 10% jämfört med motsvarande period föregående år. Bakom de lägre leveranserna ligger bland annat minskade leveranser av Renault Mascott. Den nya versionen av Renault Mascott beräknas börja levereras vid halvårsskiftet 2007. Leveranserna av Renault Mascott uppgick under perioden januari-april 2006 till knappt 4 700.

Leveranser per marknad:

Leveranser

Ackumulerat under året

Förändring

Renault Trucks

2007

2006

 

Europa

20 873

23 118

-10%

    Västra Europa

18 353

20 862

-12%

    Östra Europa

2 520

2 256

12%

Nordamerika

138

180

-23%

Sydamerika

344

614

-44%

Asien

1 446

1 360

6%

    Mellanöstern

1 302

1 251

4%

    Övriga Asien

144

109

32%

Övriga marknader

1 489

1 749

-15%

Totalt Renault Trucks

24 290

27 021

-10%

2007-05-24

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Media Relations:
Bernard Lancelot, Renault Trucks, +33 (0)4 72 96 58 89
John Walsh, Mack, +1 610 7092560
Claes Claeson, Volvo Trucks, 031-66 39 08, 0708-36 39 08

Investor Relations:
Joakim Wahlström, AB Volvo, 031-66 11 91
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34