Emission av obligationslån

Volvo Treasury AB (publ) har beslutat att emittera två obligationslån om vardera SEK 500 miljoner under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program. Båda obligationslånen emitteras den 26 november 2007 med förfallodag den 26 november 2009; ett av obligationslånen har bunden ränta och det andra obligationslånet har en tre månaders rörlig ränta.

Denna information samt länk till emissionsvillkoren i sin helhet, jämte skälen till emissionerna, återfinns på Volvo’s web site
http://www.volvo.com/group/global/en-gb/investors/bondholder_info/emtn_programme/

 

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Volvo Treasury AB (publ) en skyldighet att offentliggöra ovanstående information. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 23 november 2007, kl 10.30.

 

2007-11-23

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Christer Johansson, 031-66 13 34.

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 13 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 12 KB